Felhasználási feltételekSZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (internet)

SZERZŐDŐ FELEK

ÁRAK

LEMONDÁSI JOG

SZÁLLÍTÁS

FIZETÉSI FELTÉTELEK

AZ ÁRU TULAJDONJOGA

GARANCIA

FELELŐSSÉG

ADATVÉDELEM

SZERZŐI JOG, BÜNTETŐJOG

SZELLEMI TULAJDONJOG

BÜNTETŐJOGI ZÁRADÉK

ILLETEÉKESSÉG, JOGSZOLGÁLTATÁS

EGYÉB

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Az ÜGYFÉL felhatalmazza a SZOLGÁLTATÓT a digitalis fotók elkészítésére, vagy ehhez kapcsolódó hasonló szolgáltatásra. (a tovabbiakban: ÁRU néven). A szerződés akkor jön létre, amikor megkapjuk a visszaigazoló e-mailt az ügyféltől.

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (internet)

Azon szolgáltatásokról melyek célja digitális fotók papírhordozóra vagy ajándéktárgyakra történő nyomtatása internetes megrendelés révén. (használati feltételek)

SZERZŐDŐ FELEK:

Az interneten jelenlevő SZOLGALTATÓ és a fennebb bejegyzett szolgáltatásokat igénylő ÜGYFÉL. Eltérő előírásokat a professzionális fotósok rendelése esetéban alkalmaznak, akik reklám- és ipari vagy más professzionalis képeket hívatnak elő , de csak abban az esetben ha előzetes és kizárolag írásos megegyezés történt az előhívást végző laboratóriummal.

 

ÁRAK

Az árut a szolgáltató oldalán, a szerződés megkötésének időpontjában feltüntetett áron szállítják le, A végösszeg a vételárat, a szállítás díjat, valamint minden adót magába foglal . A szolgáltató fenntartja magának a jogot, a pontos ár kiszámítására egy nyilvánvaló internetes hiba bekövetkezése esetén, például: téves internetes cím esetén vagy ha az oldal számítási hibákat tartalmaz. Abban az esetben, ha az ügyfélnek nem felel meg az ár, jogában áll azonnal visszamondani a rendelést. Minden ár LEJ-ben van feltüntetve.

LEMONDÁSI JOG

A megrendelést követően a megrendelt termékről való lemondás lehetetlen, mivel minden albumot személyesítve, az ügyfél kéresének megfelelően készítünk el. Az ügyfél, ha a megerősített rendelés után mond le a termékről, köteles kifizetni a szolgáltatás árát, a fizetés megtagadása esetén pedig az ügyfél a büntetőkamat miatt kétszeres ár kifizetésére köteles.

Mivel a rendelés feldolgozása/végrehajtása egy megadott időn belül megtörténik a szolgáltató bankszámlájának a szolgáltatás árával történő megterhelés mellett, lemondás esetén egyetlen büntetést alkalmaznak, éspedig a megszabott összeg kétszeres követelését. Ez azért van, mert nem tudunk késedelmes fizetésért kártérítésről beszélni, mivel az ügyfél előre fizet.

SZÁLLÍTÁS

A rendelés leszállítása az internetes oldalon feltüntetett körülmények szerint történik kivéve ha az ügyfél és a szolgáltató között nem történt más egyezség. A szolgáltatónak joga van részben végrehajtani a rendelést. A kézbesítés késése nem hatalmazza fel az ügyfelet kártérítésre, hacsak nem súlyos gondatlanság vagy szándékos késleltetés áll fent a szolgáltató részéről. Ha az ügyfél a székhelyről való átvétel mellett döntött, átvaheti a rendelést a feldolgozás után az általa megszabott helyről. A szolgáltató köteles 3 (három) hónapig tartani az árut az értesítés kézbesítési napjától számítva. Ebben az esetben a megrendelő ügyfél köteles az áru átvevételekor fekbérdíjat fizetni a szolgáltatonak, ami arányos a tárolási időtartammal. A megadott három hónap lejárása után a szolgáltató megsemmisíti az árut, az ügyfél bármilyen kérését ezen időszak után semmisnek nyilvánitva. Amennyiben a felek a postai kézbesítésben egyeznek meg, bármilyen kár az ügyfelet terheli a feladás pillanatától kezdve. A feladás dátuma.....megegyezik az áru átadásával egy szállítási cégnél. Ez az alapelv alkalmazandó a csomag sérülése vagy újracsomagolása esetén is. Ha az ügyfél nem igényel különleges szállítást és nem hajlandó kiegészítő összeget fizetni, a szolgáltató dönti el az áru szállítási módjat.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A digitális képek kivitelezési munkadíját a megrendelés visszaigazolását felmutató ügyfél vagy egy általa felhatalmazott személy átvételkor fizeti ki az ügyfél által válaszott helyen, egy bemutató- és forgalmazó üzletben, mely a szolgáltatóval partneri viszonyban áll, illetve postai küldemény esetében, szintén átvételkor kell fizetni a postai alkalmazottnak.

AZ ÁRU TULAJDONJOGA

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy tulajdonának nyilvánítsa a megrendelt termékeket, mindaddig, amíg az ügyfél a teljes összeget ki nem fizeti.

GARANCIA

Az áru hibásnak számit, ha az nem felel meg a digitális fotók előhívási és feldolgozási technológiai standardjainak. Az ügyfélnek kis hibák miatt nem áll jogában kártérítést követelni a szolgáltatótól. A nyilvánvaló, érzékelhető, látható hibákat az ügyfél az átvevés után minél hamarabb kell ismertesse egy részletes leírásban. A nem időben jelzett károk, hibák jelzése esetén a felelősség az ügyfelet terheli. A későn jelzett hibákat nem veszik figyelembe. Abban az esetben, ha a hiba nem javítható ki, vagy kijavítható de az ügyfélnek fizetnie kell ezért, kérhet egy árcsökkentést vagy felmondhatja a szerződést. A szerződés lemondása esetén, a kifizetett összeget az ügyfél visszakapja és az árut köteles visszajuttatni a szolgáltatónak. Ha a szállításban rendellenesség következik be a szerződésben foglaltakkkal ellentében, az ügyfélnek jogában áll árkedvezményt kérni vagy felmondani a szerződést. Kizárt a kötelességek vállalása az előre meghatározott minőségre nézve, ha csak ez nem történt meg kifejezetten és írásban.

FELELŐSSÉG

A felelősség kizárt, ha az ügyfél vagy más személyek tulajdonát képező bármely adathordozón továbbított adatok sérülnek vagy elvesztődnek.

Nem vállaljuk a felelősséget, ha az ügyfél tévesen tölti ki a megrendelőlapot. Abban az esetben, ha sérülnek vagy elvesztödnek az átküldött adatok vagy a megrendelt termék, ha az előhívás és kidolgozás késik, a szolgáltató vállalja, hogy kifizeti a teljes összeget, hogyha bármely fent emlitett ok az ő hibájából következett be és ha ezt meggyöző bizonyitékkal támasztják alá.

 

ADATVÉDELEM

Az ANVICO RT a Személyes Adatokat Ellenőrző és Feldolgozó Országos Hatóság nyilvántartó névjegyzékén a 19529-es számmal szerepel. A személyes adataidat nem használják más célra ( az adatok a megrendelés, számlázás és a megrendelt termékek elküldése végett szükségesek, továbbá, hogy kedvezményekről, újdonságokról hírleveleket küldhessünk neked), ezeket nem hozzuk nyilvánosságra egy harmadik fél nem használja fel marketing célokra engedélyed nélkül. A rendeléskor velünk közölt más személyről szóló adatokat csak a rendelés postázása céljából használjuk fel. Nem hozzuk nyilvánosságra ezeket az adatokat egyetlen harmadik félnek sem (magán vagy jogi személy), kivéve azokat, akik részt vesznek a rendelés végrehajtásában, vagy akiket a törvény előír.

SZERZŐI JOG, BÜNTETŐJOG

A továbbÍtott képanyagért az ügyfél felel. Az ügyfél garantálja a szolgáltatónak, hogy a megrendeléssel nem szegte meg egy harmadik személy személyes jogait, szerzői jogait . Akármilyen, a fentiekben említett kárért az ügyfél felelős, a szolgáltató minden felelősség alol mentes. Az ügyfél garantálja, hogy a rendelés tartalma nem szeg meg semmi büntetőjogi törvényt, főként nem tartalmaz illegálisan terjesztett pornógráfiai anyogokat (a büntető törvénykönyv- 325. cikkelye). Ha a szolgáltatónak kétségei támadnak és észreveszi, hogy az ügyfél megszegte a törvényt, kötelességében áll értesíteni az illetékes nyomozó szerveket

E honlap tartalma az ANVICO RT. tulajdonát képezi, melyet a romániai törvények védenek. Ezen weboldal bármilyen más személyes vagy nem kereskedelmi célú felhasználása az ANVICO RT. engedélye nélkül, szigorúan tilos. Nem vállaljuk a felelősséget ezen oldal téves használatáért és értelmezéséért. Az ANVICO RT. és a felhasználó közötti nézeteltérés esetén megpróbálunk megegyezni, de ha ez nem lehetséges, a nézeteltéréssel egy romániai bírósághoz fordulnak.

 

SZELLEMI TULAJDONJOG

A honlap tartalma és dizájnja védett szellemi tulajdonjog, ami védjegyeket és üzleti/kereskedelmi megnevezéseket tartalmaz. A weboldal egyes részei tartalmazhatnak olyan bejegyzéseket, amelyek más személyek szellemi tulajdonjogában állnak. Ellentétben ezen általános szerződéssel a szellemi tulajdon bármilyen többszörösítése, módosítása vagy károsítása, valamint a szellemi tulajdon megsértése tilos a tulajdonos írásbeli beleegyezése nélkül. A szellemi tulajdon megsértése büntetőjogi/anyagi felelősséget von maga után azon személy számára, aki megszegi az előírásokat.

BÜNTETŐJOGI ZÁRADÉK

A felek kölcsönösen felelősséget vállanak a szerződésben foglalt kötelezettségek időbeni és pontos teljesítésére. A szerződésben rögzített kötelezettségek teljes vagy részleges elmulasztása miatt a felek erkölcsi és anyagi kártérítésre kötelezhetők a romániai törvények értelmében. Jelen szerződés megkötésének, értelmezésének és a nézeteltérések megegyezéses alapon történő megoldásának nyelve, a román

ILLETEÉKESSÉG, JOGSZOLGÁLTATÁS

Bármely nézeteltérést, mely ebben az üzleti kapcsolatban felmerülhet, megegyezéses alapon oldanak meg. Amennyiben a szerződés kapcsán felmerülő kérdések fölött a felek nem jutnak megegyezésre, az ügy megoldásában a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

EGYÉB

Minden Digital Color Foto által készített példány az utolsó oldalon a kovetkező szöveget fogja tartalmazi:“ www.digitalcolorfoto.ro”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha az általános szerződési feltételek vagy ezeknek egy része érvénytelenné válik, ez nem érvényes más egyéb rendelkezésekre, ezek hatályban maradnak mindkét fél részére. Abban az esetben, ha a szerződés egy része érvénytelenné válik, a felek olyan más megoldást kell keressenek, amely mindkét fél érdekeit egyformán védi és ami a legközelebb áll az elöző szerződéshez. Bármely módosítás csak akkor hajtható végre, ha ez irásban történik és mindkét fél aláírja, amely szerves részét képezi a szerződésnek.

Ingyen program

Digital color foto

Aplicatie software fotocarte
Ingyen program

Feliratkozás

Hírlevelünkre

Add meg email címed, hogy értesítést kapj új ajánlatainkról, kedvezményeinkről és akcioinkról!